Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Образование

Какво стои зад увеличението на парите за образование

За догодина са предвидени общо 4,813 млрд. лв. по това перо, като увеличението спрямо 2019 г. е 610 млн. лв.

Какво стои зад увеличението на парите за образование

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Общо 4,813 милиарда лева са предвидени за образованието за 2020 г., като увеличението е с 610 милиона лева спрямо средствата за образование за 2019 г. Това се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020-2022 г., в раздела за политиките в образованието и науката, съобщава БТА.

Предвижда се увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците с 360 млн. лв. за 2020 г. и допълнителни 360 млн. лв. за 2021 г. С тези средства е предвидено увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти, като през 2021 г. ще бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения спрямо 2017 г. , се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020-2022 г., в раздела за политиките в образованието и науката.

Една от целите е да се привлекат млади хора към учителската професия. Сега те са около 11% от общия брой на педагогическите специалисти, които са около 90 хил. в страната, а през следващите осем години предстои да се пенсионират около 36% от българските учители.

Като част от политиката по доходите на педагогическите специалисти за периода 2020-2022 г. се предвижда да се запази механизмът за предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Като част от мерките за разширяване на професионалното образование за периода 2020-2022 г. е и включването на по-голям брой ученици в дуална форма на обучение.

Предвидени са и средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие. За периода 2020-2022 г. е предвидено да продължат дейностите по създадения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, като до момента са върнати обратно или записани за първи път в образователната система общо 44 хил. деца и ученици. За подобряване на условията в ученическите общежития към професионалните гимназии са предвидени 3 млн. лв. Подобрените условия за пребиваване в ученически общежития са предпоставка за повишаване на приема в професионалните гимназии. 

Още по темата

За икономическото развитие на страната е ключово важно да се привлекат повече деца в технически професионални гимназии за обезпечаване на секторите с най-голям ръст в БВП и износа. С оптимизацията на мрежата от професионални гимназии по-голяма част от действащите имат областно и регионално значение, като обучават деца от повече населени места, до които не е възможно да се пътува ежедневно. В тях се обучават и ученици с относително по-нисък социален статус. Наблюденията показват, че изключително лошото състояние на общежитията е една от основните причини за неизбиране и отпадане от професионалните гимназии.

За изготвяне на образователното съдържание за професионална подготовка са предвидени 2 млн. лв. За голяма част от дисциплините в професионална подготовка няма учебници, издадени последните 30 години, поради липсата на икономически интерес в издателствата да го правят и невъзможността да бъдат формирани авторски колективи. Със средствата ще се финансира изготвянето и издаването на електронни и книжни образователни ресурси.


Заради повечето безплатни превози на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, се предвижда увеличение на средствата за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - спрямо 2019 г. на 44 млн. лв. за 2020 г., на 44,5 млн. лв. за 2021 г. и на 45,5 млн. лв. за 2022 г.
Предвидени са и средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За компенсирането на разходите за транспорт и/или наем на педагогическите специалисти от местоживеенето до местоработата се планират средства за пътуващи педагогически специалисти в 1515 детски градини и училища. С тази мярка се обезпечава транспорт до друго населено място на 14 600 учители, и заплащането на наем на 65 учители.


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари ()


Още от Образование
МОН ще прилага индивидуален подход към всяко училище при Covid-ситуация